3rd International Congress on Tourism, Economic
and Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY

Congress Program

3nd International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences 

Congress Program

18 June 2019/ Tuesday

14.00 Entrance to the hotel

18.00 Registration and Opening of the Congress

19.00 Dinner

19 June 2019, Wednesday

10.00-12.30 Official Opening of the Congress

Dean for Tourism Faculty, Sivas Cumhuriyet University: Prof.Dr. Hakan KOÇ

President of Nobel Science and Research Center: Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ

Chairman OF TUADER: Prof.Dr. Muharrem TUNA, Gazi University

Chairman of ICTEBS 2019: Prof.Dr. Suavi AHIPAŞAOĞLU, Sivas Cumhuriyet University

Rector of the Sivas University: Prof. Dr. Alim YILDIZ

Governor of Sivas: Salih AYHAN

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30 Keynote Speakers Presentations I

Assoc. Prof.Dr. Vicky KATSONİ “E-Tourısm And The Fourth Industrıal Revolution”

Assoc. Prof. Dr. Mariana DODOUROVA “Service Innovation”

Prof. Dr. İrfan ARIKAN, FH Krems University-AUSTRIA

14.30- 14.45 Coffee Break

14.45- 16.00 Keynote Speakers Presentations II

Assoc. Prof. Dr. Mehriban İMANOVA- "Azerbaycan Sanayisinin Gelişmesinde Sanayi Politikasinin Rolü"

Dr. Małgorzata WOŹNIEWICZ-DOBRZYŃSKA: "Can Squash Affect The Development Of A Hotel Business?"

Dr. Barbaros KON-"Turizm Sektöründe Stratejik Kurumsal Yapılanma"

16.00- 16.15 Coffee Break

19 Haziran 2019-16.15-17.30 

Ekonomi Oturumu (Kadı Burhanettin Salonu)

Sessions I         OTURUM BAŞKANI:  PROF.DR. AHMET KİBAR ÇETİN

The Effect Of Income Inequality On Economic Growth: An Empirical Analysis On Developed Countries Income Inequality.

Ali ALTINER -  Oğuzhan  SUNGUR

AB Ülkelerinde Enerji Verimliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eşbütünleşme Analizi    

Özgür    KOÇBULUT -  Saffet         AKDAĞ

Last Ten Years Of Life Satisfaction In Turkey       Happiness Level.

Serap    BOLAYIR

Sustainable Development Indicators And Turkey             Sustainable Development. 

Serap    BOLAYIR

Kriptoparalara Yönelik Doğru Bilinen Yanlışlar: Insanların Kriptoparalara Yönelik Algılarına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma 

Kürşad  ÖZKAYNAR -  Seda GÖKDEMİR EKİCİ -  Tarık YOLCU -  Remzi ALTUNIŞIK

Muhasebe ve Finans Oturumu (Ergün Göze Salonu)

Sessions II                OTURUM BAŞKANI:  PROF.DR. SAMİ KARACAN

KOBİ’lerin Finansal Sorunları Ve Çözüm Önerileri: Elâzığ İlinde Faaliyet Gösteren KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma            

Murat   KATI

Banka Finansal Risklerinin Banka Karlılığına Etkisi            

Meryem              ÖNCÜL -  Zekai ŞENOL -  Muhammed Said ALICI

Effect Of Sovereign Default Swaps On Bank Credit Volume: Application To Turkey          CDS. 

Esengül SALİHOĞLU -  Esra KANGAL

Pay Senedi İşlemleriyle Konaklama Ve Seyahat Endüstrileri Sınıflandırması: Bir Uygulama 

M.Fevzi                Esen

An Analysis Of Financial Performance Of Participation Banks Operating In Turkey Through Gray Relationship Analysis    Financial Performance. 

Özcan    Işık

Turizm İşletmeciliği Oturumu (Cem Aşkun Salonu)

Sessions III                   OTURUM BAŞKANI:  PROF.DR. MUHARREM TUNA

Konaklama İşletmelerinin Online Satış Kanallarındaki Fiyat Eşitsizliği Çözümü: CRS Travelbook Örneği

Murat   TOKER -  Şükran KARACA

Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Bakış Açısından Bir Girişimcilik Alanı Olarak Kırsal Turizm 

ESRA      KAPLAN -  Esen ORUÇ

Sivas’ta Faaliyet Gösteren 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Yenilik Yönetimi Üzerine Bir Araştırma  

Alper Yusuf BAŞTÜRK-Mustafa IŞKIN

Fotoğraftan Yayılan Lavanta Kokusu: Sosyal Medyanın Destinasyon İmajına Etkisi           

Samet   ÇEVİK -  Semih SARIİPEK

Turizm fakültesi Öğrencilerinin Turizmde Kariyer Yapma İsteğini Etkileyen Faktörler: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği 

Mustafa Sandıkçı, Arş. Gör. Ali Kabakulak, Arş. Gör. Asilhan Semih Mutlu

İnsan Kaynakları Yönetimi Oturumu (Sergi Salonu)

Sessions IV            OTURUM BAŞKANI:  PROF. DR. AYŞEHAN ÇAKICI

Çalişma Hayatinda Kadinin Eşitlik Mücadelesi   

Banu ÖZBUCAK ALBAR

Human Capital: A Comparison In European Union           

Kıvanç Halil          ARIÇ

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Yönetim İnovasyonuna Etkisinde Dinamik Yeteneklerin Rolü: Bir Model Önerisi 

Serdar BOZKURT -  Yasin ÖZDEMİR

Firma Düzeyinde İşgücü Piyasası Uygulamasının Avantajları Ve Dezavantajları   

Mehmet Saim AŞÇI        

Y Kuşağinin Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Meslek Seçimlerine Etkisi     

Gönül Konakay -  Nurcan GÜNCE -  Arzu YÜCE

17.30- 17.45 Coffee Break

19 Haziran 2019-17.45- 19.00 

Muhasebe ve Finans Oturumu (Kadı Burhanettin Salonu)

Sessions V OTURUM BAŞKANI:  PROF. DR. HAKAN KOÇ

The Relationship Between Firm Size And Profitability Indicators In Turkish Insurance Sector 

Yusuf     AKGÜL -  Fuat ÇAMLIBEL

Internal Factors Affecting The Profitability Of Non-Life Insurance Companies In Turkey Non-Life Insurance Companies.   

İLKAY     NOYAN YALMAN -  İlker DURGUT

Afet yönetimi; Türkiye’deki Afetlerde Kriz Yönetiminin Lojistik Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi.

Erdal KILIÇ

Relationship Between Financial Performance And Stock Return: An Examination On ISE Transportation And Communication Sector        Financial Performance. 

YÜKSEL AYDIN

The Concept Of Operational Auditing And The Importance Of The Operational Audit: A Research On The Managers Of The Energy     Audit

Ali CEM GÜNEŞ -  Mine HALİS -  Ayşe GÜNSEL

Turizm Oturumu (Ergün Göze Salonu)

Sessions VI  OTURUM BAŞKANI:  PROF. DR. ÇELİL ÇAKICI

Çeşme’de Yaşayanların Turizm Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma 

Nükhet Adalet  AKPULAT

Konaklama İşletmelerinde Verilen Hizmetlerin Online Yorumlara Göre İncelenmesi : Sivas Örneği

Murat   TOKER -  Şükran KARACA

Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Artırılmış Gerçeklik (AR) Ve Sanal Gerçeklik (VR) Uygulamalarına Karşı Görüşlerine Yönelik Bir Değerlendirme 

SARP TAHSİN     KUMLU -  Şeyda KAYA -  Emrah ÖZKUL

Otellerde Çalışan Ev İdaresi Personeline Yönelik Performans Değerlendirme Uygulamalarına Genel Bir Bakış               

Leyla      ATEŞOĞLU - Sibel ERKAL

Turizm Fakültesi Öğrencilerin Turizmde Kariyer Yapma İsteğini Etkileyen Faktörler: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği        

Ali  KABAKULAK

Gastronomi Oturumu (Cem Aşkun Salonu)

Sessions VII   OTURUM BAŞKANI:  DOÇ.DR. SAİME KÜÇÜKKÖMÜRLER

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi     

Cihan CANBOLAT-Dr.Öğr.Üyesi Melek

Biogas Production Using Food Waste: Example Of Campus Food Waste Management

Meltem SARIOĞLU CEBECI

Turistlerin Otel Tercihinde Otel Menülerinde Yeralan Yerel Yemek Türü Ve Çeşitliliğinin Yeri Ve Önemi: Gaziantep Örneği  

Esra ÖZKAN ÖNEM -  Meral YILMAZ

Türk Mutfağında Umumi Lezzetler (Tatlar)    

Ümit Can KAYA -  Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER

Moleküler Gastronomi Uygulamalarında Lesitin              

Aybuke CEYHUN SEZGIN

 

 

 

 

 

Örgütsel Davranış Oturumu (Sergi Salonu)

Sessions VIII  OTURUM BAŞKANI:  DOÇ. DR. SERDAR BOZKURT

Does Burnout Affect Jop Satisfaction?:  A Field Research              

Y. Sonay               YILMAZ - İsmail BAKAN

Using Cognitive And Non-Cognitive Factor To Explore Food Waste Behaviour In Hospitality Management Students. Bangkok. Thailand 

Sumeth  Junsuthonpoj

The Effect Of Stress On Intrinsic And Extrinsic Motivation: A Field Study              

Y. Sonay YILMAZ - İsmail BAKAN

The Relationship Between The Levels Of Personal Characteristicts.        

Haluk Tanrıverdi -  Alp Serkan ÖNER

Personnel Selection With SWARA And MOOSRA Methods          

Alptekin Ulutaş - Duygu Çelik

19.00-23.00 Dinner

 

20 June 2019, Thursday 

08:00 Mihmandar Otelden Hareket

10:30 Divriği Ulu Camii

12:30 Yemek (Nuri Demirağ Müzesi/Mühürdar konağı)

 

14:00-14:45 Seminar: Doç.Dr. Ayşe GÜNSEL “Structural Equation Modeling” 

 

20 Haziran 2019-14:45-16:00

 “Divriği  Özel Oturumu ”

Sessions IX OTURUM BAŞKANI:  DOÇ. DR. MERAL YILMAZ

İpek Yolu Üzerinde Bulunan Türkistan Turizminin Geliştirilmesi Turizm.

Aktolkin Abubakirova -  Aziza Syzdykova

Cultural Landscape-Culture Tourism Relationship: The Case Of Bursa

Gizem   Küçük -  Aysun ÇELİK ÇANGA -  Huriye ÇALIŞKAN

Evaluation Of Eco Tourism Potential Of Igdir City                             

Gülşen  Bayat

Effects Of Recreational Tourism Activities On Preserved Landscapes: The Case Of Suuçtu

Aysun   Çelik Çanga

Mevsimlik Törenlerin Turizme Etkisi Ve Türk Yeni Yılı Kutlaması      

Deniz     BEYAZ

“Divriği ve Sağlık Turizmi Özel Oturumu ”

Sessions X  OTURUM BAŞKANI:  DOÇ. DR. EMRAH ÖZKUL

Yavaş Şehirlerde Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği: Taraklı İlçesindeki Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler 

Semih SARIİPEK -  Samet ÇEVİK

Sivas/Divriği İlçesinin Mutfak Kültürü    

Aybuke CEYHUN SEZGIN

Thermal Tourism As An Example Of Health Tourism: Reviewing Its Place On The Turkish Health Tourism With Different Aspects               

Haluk     Tanrıverdi -  Tayfun Taner DORUK

Evaluation Of Health Tourism Capacity Of Tuzluca Salt Cave       

Gülşen  Bayat

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sağlık Turizmi ve Sağlık Turizmi İşletmeciliği Özel Oturumu ”

OTURUM BAŞKANI:  DOÇ. DR. AYSUN ÇELİK ÇANGA

 Sessions XI

A Research For Determinatıon Health Tourısm Potential In Kocaeli Province        

Seher Çimen -  Tülay POLAT ÜZÜMCÜ

Sağlık Turizminde Sağlıklı Yaşam Merkezleri: Detoks Oteller      

Tülay Polat ÜZÜMCÜ -  Ömür ALYAKUT -  Funda GÜNDAĞ

The Evaluation Of The Sivas Kangal Hot Spring Perceptions Of Psoriasis Patients

Nurperihan Tosun -  Mustafa TOSUN -  Erkan SAĞLIK

Sivas’ın Medikal Turizm Potansiyeli: Hekimlerin Bakış Açısının Değerlendirilmesi 

Nurperihan Tosun – Sevinç ASLAN

 

16:00-16:15 Coffee Break

16:15 Kangal Balıklı Kaplıcaya hareket

17:30-19:00 Balıklı Kaplıca Ziyaret ve Deneyimi

19:30 Akşam Yemeği

21:00 Sivas'a hareket

21 June 2019, Friday

21 Haziran 2019-09.00-10.30

Gastronomi Oturumu (Kadı Burhanettin Salonu)

Sessions XII  OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. AYBÜKE CEYHUN SEZGİN

Beslenme Arkeolojisi: Günümüz Sivas Yemeklerinde Geçmişin İzleri    

Funda   Şensoy – Seher ÇİMEN

Sivas İlinin Endemik Bitkilerinden Yeni Reçeteler Oluşturarak Sivasin Gastronomik Çekiciliğini Artirmak  

Meral YILMAZ

SWOT Analysis Of Trabzon Province In Terms Of Gastronomy Tourism.

Mehmet Kasap -  Halil AKMEŞE -  Ahmet BÜYÜKŞALVARCI -  Ümit SORMAZ

Attitudes Of Tourism Companies About The Usage Of Organic Food: Example Of Gaziantep Province

ZAFER   BARIŞ

Türkiye’nin Gastronomi Turizmi Açısından Köfte Kavramı      

Elif Zeynep Özer -  Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Turizme Kazandırılması: Coğrafi İşaretli Ürünlerle Bodrum-Minik Şefler Festivali

Ayfer ÖZMEN -  Seher ÇİMEN -  Funda ŞENSOY

Muhasebe ve Finans Oturum (Sergi Salonu)

Sessions XIII        OTURUM BAŞKANI:   PROF. DR. MEHMET ŞÜKRÜ AKDOĞAN

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Gözüyle 5024 Sayılı Kanun Gereği Enflasyon Düzeltmesi (Muhasebesi) Uygulamasının Gerekliliği Üzerine Kocaeli’nde Nitel Bir Çalışma

Gül SEFIT

Türkiye’de ve Dünya’da Adli Muhasebenin Yeri Ve Önemi 

Burhan ERDOĞAN – Murat KATI

Tahakkuk Zamanaşımında Özellikli Durumlar  

Baki YEGEN 

Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirlerin Finansal Bilgi Ve Algı Düzeylerinin Test Edilmesi: Sivas İli Örneği  

Deniz     ÇUBUKLU -  Uğur ÇAYKARA -  Selahattin KOÇ

Sivas’ta Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinin Rekabet Gücü Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma       

Hilal Erturhan IŞKIN

 

 

 

Turizm Oturumu (Ergün Göze Salonu)

Sessions XIV         OTURUM BAŞKANI:  DOÇ.DR HÜSEYİN ÇEKEN

Relationship Between Education And Tourism  

Gulnara                Rizakhojayeva

Evaluation Of Quality Of Food And Beverage Companies In Trabzon By University Students Quality Of Service. 

Mehmet Kasap -  Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Environmental Accounting Of Social Responsibility Principle And Relationship Between Tourism

SAMİ     KARACAN

Sivas’ta Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Tripadvisor Yorumlarına Yönelik Yönetimi Nitel Bir Analiz

Yusuf Alper BAŞTÜRK -  Mustafa IŞKIN

Adana Portakal Çiçeği Karnavalına Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi         

ALİ KABAKULAK                -  Mustafa SANDIKÇI -  Asilhan Semih MUTLU

Örgütsel Davranış Oturumu (Cem Aşkun Salonu)

Sessions XV     OTURUM BAŞKANI:  DOÇ.DR. AYŞE GÜNSEL

A Study On The Self-Recognition Levels Of Students Receiving Tourism Management Tourism. Johari Window.             

Fadile Zeynep    Ercan -  Haluk TANRIVERDİ -  Berna PALA

Impact Of Organizational Stress On Exhaustion: A Research On Private Security Officers In Sivas Organizational Stress.

 Hüsna  ALAT

An Investigation Of Organization Cultures Of Audit Firms 

Serdar BOZKURT -  Sadiye OKTAY -  Kübra YAZICI

Enhancing Engagement Through Workplace Spritual: A Field Research In Service Sector 

Elif Baykal – Tülay POLAT ÜZÜMCÜ

Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin Etik Dışı Davranışların İfşasına (Whistleblowing) Etkisini Araştırmaya Yönelik Bir Uygulama 

Gülnaz KILIÇ ÖZKAYNAR -  Kürşad ÖZKAYNAR -  M.SADIK ÖNCÜL

10.30-12.00 Seminar: Doç.Dr. Serdar BOZKURT “Basic Principles Of Scale Development” 

12.00-13.30 Lunch

21 Haziran 2019-13.30-15.00 

“Sancak Turizmi, İşletmeciliği ve Ekonomisi Özel Oturumu ”

(Kadı Burhanettin Salonu)

OTURUM BAŞKANI:  PROF.DR. HALUK TANRIVERDİ

Nihat Biševac, Novi Pazar Belediye Baskani

Prof. Dr Miladin Kostić- Novi Pazar Üniversitesi Rektörü

Samir Kačapor, Direktor Of Regional Development Agency For Sanjak

Kemal Alcan, Academician 

Damir Gruda Academician and Coordinator Of The Sancak Develeopment Project 

Strategic Tourism Management Of Sanjak Region            

Haluk     Tanrıverdi – Kemal ERGAN -  Tülay POLAT ÜZÜMCÜ – Ömür ALYAKUT-  Ersin UĞURKAN

15.00-15.15 Coffee Break

21 Haziran 2019-15.15- 16.30

Örgütsel Davranış Oturumu (Kadı Burhanettin Salonu)

Sessions XVI     OTURUM BAŞKANI:  Prof. Dr. M. SADIK ÖNCÜL

Ankara İlinde Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyi                     

Cihan CANBOLATErcan YAVUZ - Mustafa AKSOY

İşyeri Çevre Faktörlerinin Çalışanlar Üzerine Etkileri      

Banu      ÖZBUCAK ALBAR

Farklılıkların Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Çekicilik ve Örgütsel Yabancılaşma ile İlişkisi Farklılıkların Yönetimi. 

Leyla      Sarman -  Berrin FİLİZÖZ

Liderlik Tarzlarının. Kurumsal Girişimcilik Ve Örgütsel Performansa Etkisinde Ulusal Kültürün Düzenleyici Rolüne Yönelik Bir Model Önerisi   

Serdar BOZKURT – Birol BAYSAK

Turizm Oturumu

Sessions XVII   OTURUM BAŞKANI:  PROF. DR. ONUR GÜLBAHAR (Ergün Göze Salonu)

Evaluation Of European Union Countries In Terms Of Tourism With Multi Criteria Decision Making Methods             

Engin     KARAKIŞ

Investigation of the Relationships Between Personality Characteristics, Emotional Intelligence, Career Adaptation Ability and Willing to Make a Career in Tourism: A Research on Students who studied Tourism Management at Istanbul University

Berna    Pala -  Haluk TANRIVERDİ -  Arif YILMAZ -  Fadile Zeynep ERCAN

Use Of Activity Based Costing Method In Tourism Business        

SAMİ     KARACAN

The Prediction Of Turkish Foreign Demand Tourism          

Mehmet Erdoğan BAĞ -  Adem TÜZEMEN

An Analysis Of Financial Performance Of Tourism Firms That Are Quoted At Borsa Istanbul By ENTROPY Based ARAS And TOPSIS Methods       Tourism Firms. 

Ilker       Durgut -  İlkay NOYAN YALMAN

Muhasebe ve Finans Oturumu(Cem Aşkun Salonu)

Sessions XVIII  OTURUM BAŞKANI:  PROF. DR. BAHAR TANER 

Kemoterapi İlaçlarının Hazırlanmasında Manuel Sistem İle Otomatik/Robotik Sistem Kullanılmasının Hasta Başı Birim Maliyetler Açısından Karşılaştırılması  

Ayşe      SARI - Enis BAHA BİÇER

Diş Tedavisinde Kalite Maliyetleri: Bir Diş Hekimliği Fakültesi Örneği    

Serpil     Kaya -  Enis Baha BİÇER

Bistro Tarzı İşletmelerde Stok Kontrol Süreçlerinin İyileştirilmesi  

Selim ÇAM – Murat Fatih TUNA

Helal Tedarik Zinciri Yönetiminde İzlenebilirlik: IOT ve Blockchain          

MUHAMMED    BAMYACI -  Zeynep Vildan CAN

Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Algılanan Hizmet Kalitesi Ve Müşteri Memnuniyeti Üzerinde Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Etkisini Belirlemek               

Ayşe      Sarı - Fatma Derya BİÇER

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Alanı Oturumu (Sergi Salonu)

Sessions XIX    OTURUM BAŞKANI:  PROF. DR. ESİN KARACAN

Violence In Health: Use Of Conflict Management Styles To Prevent Violence. 

Gamze  Kağan -  Ayşe GÜNSEL

Sağlıkta Akreditasyona İlişkin Algıların Hasta Güvenliği Tutumuna Etkisi              

Abdullah Mısırlıoğlu -  Enis Baha BİÇER – Nurperihan TOSUN -  Burak SAYAR

Ben de Mutlu Olmak İstiyorum, Farkında mısın? (Turizmde Otizm Örneği)

Tuğçe YILDIRIM -  Bilsen BİLGİLİ

İşgörenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Örneği 

Hilal Erturhan IŞKIN - Berrin FİLİZÖZ

Çevre Eğitimi, Çevre Sorunları ve Tutum. Meslek Yüksekokulu Öğrencileri.        

Nurcan GÜNCE -  Gönül KONAKAY -  Asiye YÜKSEL -  ARZU YÜCE

The Effect Of Organizational Democracy On Organizational Commitment An Application In Health Institutions        Organizational Democracy. 

Gönül    LİMONCU -  Ümit NALDÖKEN

16.30- 16.45 Coffee Break

21 Haziran 2019-16.45- 18.00 

Muhasebe ve Finans Oturumu (Kadı Burhanettin Salonu)

Sessions XX   OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Sibel ERKAL

Evaluation Of Financial Performance Of Turkish Development And Investment Banking Sector Employing Entropy Based Aras Approach             

YÜKSEL AYDIN

The Relationship Between Capital Structure Decisions And Profitability: A Research On Borsa İstanbul Tourism Firms                 

Özcan    Işık

Measurement Of Financial Ratios Of İnsurance Companies Traded In Borsa İstanbul By Grey Relational Analysis Method 

Yusuf     AKGÜL

Financial Performance Analysis Of BIST Tourism Companies With Gray Relationship Analysis    

Yüksel   AYDIN

Description Of BIST 50 Via Volatility Models And Sector-Based Variables                             

Vilda      Purutcu

Ekonomi Oturumu (Ergün Göze Salonu)

Sessions XXI     OTURUM BAŞKANI:  DOÇ. DR. MEHRİBAN IMANOVA

Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir Ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme

Mücella BURSAL -  Mehtap BULUT DENİZ -  Şerife GÖÇER

Dilemma On International Trade: Trade Wars  

Kıvanç Halil  ARIÇ

The Role Of Industrial Policy In The Development Of Azerbaijan Industry            

Mehriban IMANOVA -  Tülay Polat ÜZÜMCÜ

Çarktaki Takoz: Hile        

Burhan ERDOĞAN

Küresel Krizler Ve Denetim        

Burhan ERDOĞAN – Zekai ŞENOL

 

 

 

Pazarlama ve Etik Oturumu(Cem Aşkun Salonu)

Sessions XXII       OTURUM BAŞKANI:  DOÇ.DR. BİLSEN BİLGİLİ

Loyalty In Sports Marketing 

Murad  KHUDIYEV

Brand Loyalty In Professional Sports       

Murad  KHUDIYEV                                                                                                                          

Use of Sustainability Marketing in Tourism Industry: An Analysis of Companies Listed in Borsa Istanbul Equity Market 

Şebnem Özdemir

Gendering Marketing

Şebnem Özdemir

Dini Değerlerin İle Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bireysel Emeklilik Sistemi Üzerine Sivas İlinde Bir Uygulama           

İbrahim                YEMEZ

Pazarlama Oturumu (Sergi Salonu)

Sessions XXIII   OTURUM BAŞKANI:  DOÇ.DR. ERKAN SAĞLIK

Tourism Specialist`s Ethics          

Furkat   Kabulov – Gulnara Rizakhojayeva

Sosyal Medya Kullanımının Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin Tespit Edilmesi          

Tuğba    KÖYSÜREN

Hizmet Pazarlamasının Müşteri Algısı Kapsamında Değerlendirilerek Bistrolarda Müşteri Deneyimlerinin Ölçülmesi 

Murat FATIH TUNA -  Selim ÇAM

Helal Tedarik Zinciri Yönetimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Literatür Araştırması

Muhammed BAMYACI -  Zeynep Vildan CAN

Üniversite Öğrencilerinin Mobil Uygulama İndirme Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Mobil Uygulama.             

İbrahim                YEMEZ -  Dilara BAHTİYAR

18.00-19.00 Congress Evaulations

19.00- 23.00 Gala Dinner and Awards and Participation Certificate Presentation

22 June 2019, Saturday

10.00 Check out

10.00- 14.00 Sivas city tour

Other Conferences