3rd International Congress on
Tourism, Economic and
Business Sciences
3rd International Congress on
Tourism, Economic and
Business Sciences
3rd International Congress on
Tourism, Economic and
Business Sciences
3rd International Congress on
Tourism,Economic and
Business Sciences
3rd International Congress on
Tourism,Economic and
Business Sciences

ICTEBS 2018 PROCEEDING

http://dergipark.gov.tr/ijtebs/issue/42202

Lütfen linki tıklayarak, dergiparktan IJTEBS sayfasının en altındaki tam sayı dosyasını indiriniz.

Other Conferences