3rd International Congress on Tourism, Economic
and Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY

ICTEBS 2018 PROCEEDING

http://dergipark.gov.tr/ijtebs/issue/42202

Lütfen linki tıklayarak, dergiparktan IJTEBS sayfasının en altındaki tam sayı dosyasını indiriniz.

Other Conferences