3rd International Congress on Tourism, Economic
and Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY

Kabul Edilen Bildiriler

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

1. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi     

Arş. Gör. Cihan CANBOLAT Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Dr.Öğr.Üyesi Melek   Yaman, Hacı Bayram Veli Üniversitesi         

2. Ankara İlinde Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyi                

Arş. Gör. Cihan CANBOLAT Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Dr.Öğr.Üyesi Ercan    Yavuz              Hacı Bayram Veli Üniversitesi          

Doç.Dr, Mustafa Aksoy Ankara Hacı Bayram Veli üniversitesi

3. Dini Değerlerin Ile Satın Alma Davranışı Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi: Bireysel Emeklilik Sistemi Üzerine Sivas Ilinde Bir Uygulama     

Arş.Gör. İbrahim YEMEZ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

4. Kemoterapi İlaçlarinin Hazirlanmasinda Manuel Sistem İle Otomatik/Robotik Sistem Kullanilmasinin Hasta Başi Birim Maliyetler Açisindan Karşilaştirilmasi 

Ayşe    SARI,   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi, Enis Baha BİÇER,  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

5. Does Burnout Affect Jop Satisfaction?: A Field Research           

Y. Sonay YILMAZ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF

Prof. Dr.İsmail BAKAN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF  

6. Using Cognitive And Non-Cognitive Factor To Explore Food Waste Behaviour In Hospitality Management Students. Bangkok. Thailand

Sumeth Junsuthonpoj, Instructor Dusit Thani College

7. The Effect Of Stress On Intrinsic And Extrinsic Motivation: A Field Study      

Y. Sonay YILMAZ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF

Prof. Dr.İsmail BAKAN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF  

8. Sağlik Hizmetleri Pazarlamasinda Algilanan Hizmet Kalitesi Ve Müşteri Memnuniyeti Üzerinde Ağizdan Ağiza Pazarlamanin Etkisini Belirlemek      

Ayşe    Sarı, Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Derya   BİÇER, Cumhuriyet Üniversitesi

9. Diş Tedavisinde Kalite Maliyetleri: Bir Diş Hekimliği Fakültesi Örneği  

Serpil   Kaya, Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr.Üyesi Enis Baha Biçer, Cumhuriyet Üniversitesi

10.Otellerde Çalışan Ev İdaresi Personeline Yönelik Performans Değerlendirme Uygulamalarına Genel Bir Bakış           

Leyla   ATEŞOĞLU, Hacettepe Üniversitesi  

Prof.Dr. Sibel Erkal, Hacettepe Üniversitesi  

11.İşyeri Çevre Faktörlerinin Çalişanlar Üzerine Etkileri      

Dr. Öğr. Üyesi, Banu  ÖZBUCAK ALBAR,            Bülent Ecevit Üniversitesi

12.Çalişma Hayatinda Kadinin Eşitlik Mücadelesi   

Dr. Öğr. Üyesi, Banu  ÖZBUCAK ALBAR,            Bülent Ecevit Üniversitesi

13.Attitudes Of Tourism Companies About The Usage Of Organic Food: Example Of Gaziantep Province                     

ZAFER BARIŞ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

14.Banka Finansal Risklerinin Banka Karlılığına Etkisi        

MeryemÖNCÜL, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi, Zekai ŞENOL, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                   

Muhammed Said ALICI, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

15.The Effect Of Income Inequality On Economic Growth: An Empirical Analysis On Developed Countries            Income Inequality.

Dr. Öğr. Üyesi, Ali     ALTINER,      Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi, Oğuzhan SUNGUR, Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi

16.Personnel Selection With SWARA And MOOSRA Methods    

Dr. Öğr. Üyesi, Alptekin Ulutaş, Cumhuriyet Üniversitesi

Duygu Çelik, Cumhuriyet Üniversitesi

17.Sosyal Medya Kullaniminin Elektronik Ağizdan Ağiza İletişim Ve Satin Alma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin Tespit Edilmesi          

Tuğba  KÖYSÜREN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

18.Effect Of Sovereign Default Swaps On Bank Credit Volume: Application To Turkey   CDS. Öğr.Gör. Dr. Esengül SALİHOĞLU, Cumhuriyet Üniversitesi

Esra     KANGAL, Cumhuriyet Üniversitesi

19.The Effect Of Organizational Democracy On Organizational Commitment An Application In Health Institutions            Organizational Democracy.

Gönül  LİMONCU, Cumhuriyet Üniversitesi

Doktor Öğr. Üyesi ÜmitNALDÖKEN, Cumhuriyet Üniversitesi    

20.Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirlerin Finansal Bilgi Ve Algı Düzeylerinin Test Edilmesi: Sivas İli Örneği           

Deniz   CUBUKLU, Cumhuriyet Üniversitesi

Uğur    ÇAYKARA, Cumhuriyet Üniversitesi          

Doç.Dr. Selahattin KOÇ,  Cumhuriyet Üniversitesi

21. Evaluation Of European Union Countries In Terms Of Tourism With Multi Criteria Decision Making Methods           

Dr.Öğr.Üyesi, Engin KARAKIŞ, Cumhuriyet Üniversitesi 

22. AB Ülkelerinde Enerji Verimliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eşbütünleşme Analizi

Dr.Öğr.Üyesi, Özgür  KOÇBULUT, Yozgat Bozok Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi, Saffet  AKDAĞ, Yozgat Bozok Üniversitesi

23. Konaklama İşletmelerinde Verilen Hizmetlerin Online Yorumlara Göre İncelenmesi : Sivas Örneği    

Öğr.Gör. Murat TOKER, Cumhuriyet Üniversitesi  

Dr.Öğr.Üyesi, Şükran KARACA, Cumhuriyet Üniversitesi

24. Konaklama İşletmelerinin Online Satış Kanallarındaki Fiyat Eşitsizliği Çözümü : CRS Travelbook Örneği                 

Öğr.Gör. Murat TOKER, Cumhuriyet Üniversitesi  

Dr.Öğr.Üyesi, Şükran KARACA, Cumhuriyet Üniversitesi

25.KOBİ’lerin Finansal Sorunları Ve Çözüm Önerileri: Elâzığ İlinde Faaliyet Gösteren KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma       

Uzman Murat  KATI,             İnönü Üniversitesi

26.The Relationship Between Firm Size And Profitability Indicators In Turkish Insurance Sector Turkish Insurance Sector.

Dr.Öğr.Üyesi, Yusuf  AKGÜL, Cumhuriyet Üniversitesi

Öğr. Gör. Fuat            ÇAMLIBEL, Cumhuriyet Üniversitesi

27.Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir Ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme  

Öğr.Gör. Mücella BURSAL, Cumhuriyet Üniversitesi

Öğr.Gör. Mehtap Bulut Deniz,İnönü Üniversitesi    

Dr.Öğr.Üyesi, Şerife   Göçer, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

28.Investigation of the Relationships Between Personality Characteristics, Emotional Intelligence, Career Adaptation Ability and Willing to Make a Career in Tourism: A Research on Students who studied Tourism Management at Istanbul University

Berna   Pala, İstanbul University

Prof. Dr. Haluk Tanrıverdi, İstanbul Üniversitesi      

Dr.Öğr.Üyesi, Arif      Yılmaz, Beykoz Üniversitesi 

Fadile Zeynep Ercan, İstanbul Üniversitesi

29. Üniversite Öğrencilerinin Mobil Uygulama Indirme Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Incelenmesi      Mobil Uygulama.      

Arş.Gör. İbrahim YEMEZ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dilara Bahtiyar, Akdeniz Üniversitesi

30.Evaluation Of Quality Of Food And Beverage Companies In Trabzon By University Students Quality Of Service.

Mehmet Kasap, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr.Ahmet Büyükşalvarcı, Necmettin Erbakan Üniversitesi

31.Internal Factors Affecting The Profitability Of Non-Life Insurance Companies In Turkey Non-Life Insurance Companies.    

Dr.Öğr.Üyesi İlkay Noyan Yalman, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Arş.Gör. Ilker  Durgut, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

32.An Analysis Of Financial Performance Of Tourism Firms That Are Quoted At Borsa Istanbul By ENTROPY Based ARAS And TOPSIS Methods            Tourism Firms.

Arş.Gör. Ilker  Durgut, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi İlkay Noyan Yalman, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

33.SWOT Analysis Of Trabzon Province In Terms Of Gastronomy Tourism.

Mehmet           Kasap, Necmettin Erbakan Üniversitesi        

Dr.Öğr.Üyesi  Halil Akmeşe, Necmettin Erbakan Üniversitesi                     

Prof. Dr.Ahmet Büyükşalvarcı, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi  Ümit Sormaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi

34.Turizmde Markalaşma Hedefi Doğrultusunda Sivas Şehrinin Tarihi Turistik Çekicilikleri          

Aykut Camcı, Atatürk Üniversitesi

35.The Relationship Between The Levels Of Personal Characteristicts.       

Prof. Dr. Haluk Tanrıverdi, İstanbul Üniversitesi      

Alp Serkan      Öner, Okan Üniversitesi

36.Last Ten Years Of Life Satisfaction In Turkey     Happiness Level.

Öğr.Gör. Serap            BOLAYIR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

37.Sustainable Development Indicators And Turkey Sustainable Development.

Öğr.gör. Serap BOLAYIR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

                                   

38.Violence In Health: Use Of Conflict Management Styles To Prevent Violence  Violence.

Öğr.Gör. Gamze Kağan, Üsküdar Üniversitesi

Doç.Dr.Ayşe GÜNSEL, Kocaeli Üniversitesi

                                   

39. Relationship Between Financial Performance And Stock Return: An Examination On ISE Transportation And Communication Sector           Financial Performance.

Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

40. Evaluation Of Financial Performance Of Turkish Development And Investment Banking Sector Employing Entropy Based Aras Approach          

Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

41. An Analysis Of Financial Performance Of Participation Banks Operating In Turkey Through Gray Relationship Analysis          Financial Performance.

Dr.Öğr.Üyesi Özcan   IŞIK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

42. Internal Factors Affecting The Profitability Of Non-Life Insurance Companies In Turke Non-Life Insurance Companies     

Dr. Öğr. Üyesi İlkay NOYAN YALMAN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

İlker DURGUT, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

43. An Analysis Of Financial Performance Of Tourism Firms That Are Quoted At Borsa Istanbul By ENTROPY Based ARAS And TOPSIS Methods            Tourism Firms.

İlker DURGUT, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İlkay NOYAN YALMAN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

44.The Relationship Between Capital Structure Decisions And Profitability: A Research On Borsa İstanbul Tourism Firms              

Dr.Öğr.Üyesi Özcan   IŞIK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

45.Ipek Yolu Üzerinde Bulunan Türkistan Turizminin Geliştirilmesi

Yrd.Doç.Dr. Aktolkin            Abubakirova, Ahmet Yesevi Üniversitesi

Aziza Syzdykova, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

46.Thermal Tourism As An Example Of Health Tourism: Reviewing Its Place On The Turkish Health Tourism With Different Aspects      

Prof. Dr. Haluk Tanrıverdi, İstanbul Üniversitesi

Tayfun Taner DORUK, İstanbul Üniversitesi

47. Environmental Accounting Of Social Responsibility Principle And Relationship Between Tourism    

Prof.Dr. SAMİ KARACAN, Kocaeli Üniversitesi

48.Use Of Activity Based Costing Method In Tourism Business    

Prof.Dr. SAMİ KARACAN, Kocaeli Üniversitesi

49.A Study On The Self-Recognition Levels Of Students Receiving Tourism Management Tourism. Johari Window.           

Fadile Zeynep ERCAN, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk TANRIVERDİ, İstanbul Üniversitesi

Berna PALA, İstanbul Üniversitesi

50.Strategic Tourism Management Of Sanjak Region          

Prof. Dr. Haluk Tanrıverdi, İstanbul Üniversitesi

Kemal Ergan, İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tülay Polat ÜZÜMCÜ, Kocaeli Üniversitesi

Dr. Ömür ALYAKUT, Kocaeli Üniversitesi

Dr. Ersin UĞURKAN, Kocaeli Üniversitesi

51.Relationship Between Education And Tourism   

Dr. Öğr. Üyesi Gulnara Rizakhojayeva, Ahmet Yesevi Üniversitesi

52.Tourism Specialist`s Ethics           

Furkat  Kabulov, Ahmet Yesevi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gulnara Rizakhojayeva, Ahmet Yesevi Üniversitesi

53.Impact Of Organizational Stress On Exhaustion: A Research On Private Security Officers In Sivas            Organizational Stress.

Leyla   Sarman, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Berrin FİLİZÖZ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

54.Sağlikta Akreditasyona İlişkin Algilarin Hasta Güvenliği Tutumuna Etkisi        

Öğr. Gör. Abdullah Mısırlıoğlu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Enis Baha BİÇER, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nurperihan Tosun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Burak SAYAR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

55.Cultural Landscape-Culture Tourism Relationship: The Case Of Bursa

Gizem  KÜÇÜK, Bursa Uludağ Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ÇELİK ÇANGA, Bursa Uludağ Üniversitesi

Huriye ÇALIŞKAN, Bursa Uludağ Üniversitesi

56.Farklılıkların Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Çekicilik ve Örgütsel Yabancılaşma ile İlişkisi            Farklılıkların Yönetimi.

Hüsna  ALAT, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

57.Evaluation Of Eco Tourism Potential Of Igdir City                    

Dr. Öğr. Üyesi, Gülşen Bayat, Iğdır Üniversitesi

58.Human Capital: A Comparison In European Union         

Doç. Dr. Kıvanç Halil ARIÇ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

59.Evaluation Of Health Tourism Capacity Of Tuzluca Salt Cave   

Dr. Öğr. Üyesi, Gülşen Bayat, Iğdır Üniversitesi

60. Effects Of Recreational Tourism Activities On Preserved Landscapes: The Case Of Suuçtu Dr. Öğr. Üyesi Aysun ÇELİK ÇANGA, Bursa Uludağ Üniversitesi

                                   

61. Türkiye’nin Gastronomi Turizmi Açısından Köfte Kavramı     

Öğr. Gör. Elif Zeynep Özer, İstanbul Gelişim Üniversitesi

Doç. Dr. Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

62. A Research For Determinatıon Health Tourısm Potential In Kocaeli Province       

Dr. Öğr.Üyesi Tülay POLAT ÜZÜMCÜ, Kocaeli Üniversitesi

Öğr.Gör. Seher Çimen, Kocaeli Üniversitesi

63. Sağlık Turizminde Sağlıklı Yaşam Merkezleri: Detoks Oteller     

Öğr.Gör.Dr. Ömür ALYAKUT, Kocaeli Üniversitesi

Dr. Öğr.Üyesi Tülay POLAT ÜZÜMCÜ, Kocaeli Üniversitesi

Funda GÜNDAĞ, Kocaeli Üniversitesi

64. Enhancing Engagement Through Workplace Spritual: A Field Research In Service Sector

Dr. Öğr.Üyesi Elif Baykal, Medipol Üniversitesi

65. Liderlik Tarzlarının. Kurumsal Girişimcilik Ve Örgütsel Performansa Etkisinde Ulusal Kültürün Düzenleyici Rolüne Yönelik Bir Model Önerisi  

Doç. Dr. Serdar BOZKURT, Yıldız Teknik Üniversitesi     

                                                                                               

66. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Yönetim İnovasyonuna Etkisinde Dinamik Yeteneklerin Rolü: Bir Model Önerisi

Doç. Dr. Serdar BOZKURT, Yıldız Teknik Üniversitesi     

67. An Investigation Of Organization Cultures Of Audit Firms

Doç. Dr. Serdar BOZKURT, Yıldız Teknik Üniversitesi

68. Hizmet Pazarlamasının Müşteri Algısı Kapsamında Değerlendirilerek Bistrolarda Müşteri Deneyimlerinin Ölçülmesi

Murat FATIH TUNA, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Selim ÇAM, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

           

69. Bistro Tarzı İşletmelerde Stok Kontrol Süreçlerinin İyileştirilmesi 

Selim ÇAM, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Murat FATIH TUNA, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

70. Firma Düzeyinde İşgücü Piyasası Uygulamasının Avantajları Ve Dezavantajları  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Saim AŞÇI, İstanbul Medipol Üniversitesi                                                

71. Dilemma On International Trade: Trade Wars 

Doç. Dr. Kıvanç Halil  ARIÇ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                         

72. Tahakkuk Zamanaşımında Özellikli Durumlar 

Dr. Öğr. Üyesi Baki YEGEN, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

73. Çevre Eğitimi.Çevre Sorunları.Tutum.Meslek Yüksekokulu Öğrencileri.           

Öğr. Gör. Nurcan GÜNCE, Kocaeli Üniversitesi

                                                                                                           

74. Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Güven Arasındaki Ilişkinin Etik Dışı Davranışların Ifşasına (Whistleblowing) Etkisini Araştırmaya Yönelik Bir Uygulama

Gülnaz KILIÇ ÖZKAYNAR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

75. Kriptoparalara Yönelik Doğru Bilinen Yanlışlar: Insanların Kriptoparalara Yönelik Algılarına Ilişkin Keşifsel Bir Araştırma

Öğr. Gör. Kürşad        ÖZKAYNAR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                    

                                                                                   

76. Y Kuşağinin Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Meslek Seçimlerine Etkisi  

Doç. Dr. Gönül Konakay, Kocaeli Üniversitesi

Öğr. Gör. Nurcan GÜNCE, Kocaeli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Arzu YÜCE, Kocaeli Üniversitesi

                                                                                               

77. Çeşme’de Yaşayanların Turizm Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma           

Öğr. Gör. Dr. Nükhet Adalet AKPULAT, Ege Üniversitesi

78. Beslenme Arkeolojisi: Günümüz Sivas Yemeklerinde Geçmişin İzleri   

Dr. Öğr. Üyesi Funda ŞENSOY, Fenerbahçe Üniversitesi

Öğr. Gör. Seher ÇİMEN, Kocaeli Üniversitesi                                                                                 

79. Sivas’ta Faaliyet Gösteren 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Yenilik Yönetimi Üzerine Bir Araştırma        Alper Yusuf            BAŞTÜRK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa IŞKIN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

                                                                       

80. Mevsimlik Törenlerin Turizme Etkisi Ve Türk Yeni Yili Kutlamasi     

Öğr. Gör. Deniz BEYAZ, Kocaeli Üniversitesi        

81. Sivas’ta Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinin Rekabet Gücü Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma         

Arş. Gör. Dr. Hilal Erturhan IŞKIN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

82. Measurement Of Financial Ratios Of İnsurance Companies Traded In Borsa İstanbul By Grey Relational Analysis Method

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AKGÜL, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                  

                                                                       

83. The Evaluation Of The Sivas Kangal Hot Spring Perceptions Of Psoriasis Patients

Dr. Öğr. Üyesi Nurperihan Tosun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Mustafa TOSUN, Sivas Numune HAstanesi

Doç. Dr. Erkan SAĞLIK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                            

84. İşgörenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Bir Araştırma:Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Örneği

Arş. Gör. Dr. Hilal Erturhan IŞKIN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Berrin FİLİZÖZ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

85. Yavaş Şehirlerde Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği: Taraklı İlçesindeki Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler

Öğr. Gör. Semih SARIİPEK,             Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi                                     

86. Sivas’ta Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Tripadvisor Yorumlarına  Yönelik Yönetimi Nitel Bir Analiz

Yusuf Alper  BAŞTÜRK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa IŞKIN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

                                                                                               

87. Financial Performance Analysis Of BIST Tourism Companies With Gray Relationship Analysis         

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel AYDIN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi      

88. Biogas Production Using Food Waste: Example Of Campus Food Waste Management

Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

                                                                                                           

89. The Prediction Of Turkish Foreign Demand Tourism        

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erdoğan BAĞ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Adem Tüzemen, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi                                    

90. Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Bakış Açısından Bir Girişimcilik Alanı Olarak Kırsal Turizm Arş. Gör. Dr. ESRA KAPLAN, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Esen ORUÇ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

91. Pay Senedi İşlemleriyle Konaklama Ve Seyahat Endüstrileri Sınıflandırması: Bir Uygulama Dr. Öğr. Üyesi M. Fevzi Esen       , İstanbul Medeniyet Üniversitesi

                                                                                               

92. Description Of BIST 50 Via Volatility Models And Sector-Based Variables                

Prof. Dr.  Vilda Purutçuoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

93. Turistlerin Otel Tercihinde Otel Menülerinde Yeralan Yerel Yemek Türü Ve Çeşitliliğinin Yeri Ve Önemi: Gaziantep Örneği 

Öğr. Gör. Esra  ÖZKAN ÖNEM,  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Meral YILMAZ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

94. Sivas İlinin Endemik Bitkilerinden Yeni Reçeteler Oluşturarak Sivasin Gastronomik Çekiciliğini Artirmak 

Doç. Dr. Meral YILMAZ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

95. The Role Of Industrial Policy In The Development Of Azerbaijan Industry     

Doç. Dr. Mehriban IMANOVA, Nahçıvan Üniversitesi       

Dr. Öğretim Üyesi Tülay POLAT ÜZÜMCÜ, Kocaeli Üniversitesi

96. Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) Uygulamalarına Karşı Görüşlerine Yönelik Bir Değerlendirme

Sarp Tahsin KUMLU

Şeyda KAYA, Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Emrah ÖZKUL, Kocaeli Üniversitesi

97. Helal Tedarik Zinciri Yönetiminde İzlenebilirlik: IOT ve Blockchain    

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed BAMYACI, Kocaeli Üniversitesi

Zeynep Vildan CAN, Kocaeli Üniversitesi

98. Fotoğraftan Yayılan Lavanta Kokusu: Sosyal Medyanın Destinasyon İmajına Etkisi   

Dr. Öğr. Üyesi Samet ÇEVİK, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Öğr. Gör. Semih SARIİPEK, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

99. The Concept Of Operational Auditing And The Importance Of The Operational Audit: A Research On The Managers Of The Energy        Audit

Ali CEM GÜNEŞ, Kocaeli Üniversitesi       

Doç. Dr. Mine Halis, Kocaeli Üniversitesi

Ayşe Günsel, Kocaeli Üniversitesi

100. Çarktaki Takoz: Hile      

Burhan ERDOĞAN, Giresun Üniversitesi

101. Küresel Krizler Ve Denetim      

Burhan            ERDOĞAN Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zekai Şenol, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

102. Türkiye’de ve Dünya’da Adli Muhasebenin Yeri Ve Önemi

Burhan ERDOĞAN, Giresun Üniversitesi

Uzm. Murat KATI, İnönü Üniversitesi

103. Sivas’ın Medikal Turizm Potansiyeli: Hekimlerin Bakış Açısının Değerlendirilmesi  

Dr. Öğr. Üyesi Nurperihan Tosun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Arş. Gör. Sevinç. ASLAN, İstanbul Üniversitesi

104. Brand Loyalty In Professional Sports   

Murad KHUDIYEV, Szent István Egyetem University

                                                                                               

105. Loyalty In Sports Marketing

Murad KHUDIYEV, Szent István Egyetem University

106. Dilemma On International Trade: Trade Wars

Doç. Dr. Kıvanç HALIL ARIÇ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                          

107. Sivas/Divriği İlçesinin Mutfak Kültürü 

Doç. Dr. Aybuke CEYHUN SEZGİN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

108. Türk Mutfağında Umami Lezzetler (Tatlar)   

Ümit Can KAYA, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi    

                                                                                               

109. Moleküler Gastronomi Uygulamalarinda Lesitin           

Doç. Dr. Aybuke CEYHUN SEZGİN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

110. Evaluation Of Food Waste Using Alternative Technologies     Food 

Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

111. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Gözüyle 5024 Sayılı Kanun Gereği Enflasyon Düzeltmesi (Muhasebesi) Uygulamasının Gerekliliği Üzerine Kocaeli’nde Nitel Bir Çalışma

Arş. Gör. Dr. Gül SEFİT, Kocaeli Üniversitesi

112. Ben de Mutlu Olmak İstiyorum, Farkında mısın? (Turizmde Otizm Örneği)

Doç. Dr. Bilsen BİLGİLİ, Kocaeli Üniversitesi

Tuğçe YILDIRIM, Kocaeli Üniversitesi

113. Use of Sustainability Marketing in Tourism Industry: An Analysis of Companies Listed in Borsa Istanbul

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ÖZDEMİR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

114. Gendered Marketing      

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ÖZDEMİR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                       

115. Adana Portakal Çiçeği Karnavalına Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi    Adana Portakal Çiçeği. Karnaval. Motivasyon    

Arş. Gör Ali Kabakulak, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa SANDIKÇI, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Arş. Asilhan Semih MUTLU, Afyon Kocatepe Üniversitesi

116. Turizm Fakültesi Öğrencilerin Turizmde Kariyer Yapma İsteğini Etkileyen Faktörler: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği     Turizm Eğitimi. Kariyer Planlaması. Turizm Kariyeri. Kariyer Hedefleri      

Arş. Gör Ali Kabakulak, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa SANDIKÇI, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Arş. Asilhan Semih MUTLU, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Enes Küpeli, Afyon Kocatepe Üniversitesi

117. Helal Tedarik Zinciri Yönetimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Literatür Araştırması                      

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed BAMYACI, Kocaeli Üniversitesi

Zeynep Vildan CAN, Kocaeli Üniversitesi

118. Afet Yönetimi; Türkiye’deki Afetlerde Kriz Yönetiminin Lojistik Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Öğr.Gör. Erdal KILIÇ           

Poster Research

1. Stakeholders Role and Tourism Development In Banda Neira. Eastern Indonesia Stakeholders. Elvis Salouw 

Other Conferences