3rd International Congress on Tourism, Economic
and Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY

Best Paper Awards

En İyi Bildiri Ödülleri

Kongre Ödül Komisyonu tarafından araştırmacıları teşvik etmek için en iyi bildiri ödülleri verilecektir. Kabul edilen tüm bildiriler en iyi bildiri ödülüne aday olarak değerlendirilecektir. En iyi bildiriler; araştırmanın kalitesi (yazım-sunum) ve özgünlük vb. kriterler dikkate alınarak değerlendirilecektir. En iyi bildiri ödülleri, ödül komitesinin değerlendirmesi sonucu ilk üçe giren çalışma sahiplerine verilecektir.

Best Paper Awards

Best paper awards will be given to promote researchers by the Congress Award Committee. All accepted full papers will be evaluated for the Best Paper Awards. The quality of the research (written-presentation) and originality, etc. criteria will be taken into consideration while determining Best Paper Awards winners. Best Paper Awards will be given to the first three researchers selected by Congress Awards Committee.

 

Other Conferences