3rd International Congress on Tourism, Economic
and Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY

Congress Program

3nd International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences 

Congress Program

18 June 2019/ Tuesday

14.00 Entrance to the hotel

18.00 Registration and Opening of the Congress

19.00 Dinner

 19 June 2019, Wednesday

10.00-12.30 Official Opening of the Congress

Dean for Tourism Faculty, Sivas Cumhuriyet University: Prof.Dr. Hakan KOÇ

President of Nobel Science and Research Center: Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ

Chairman OF TUADER: Prof.Dr. Muharrem TUNA, Gazi University

Chairman of ICTEBS 2019: Prof.Dr. Suavi AHIPAŞAOĞLU, Sivas Cumhuriyet University

Rector of the Sivas University: Prof. Dr. Alim YILDIZ

Governor of Sivas: Salih AYHAN

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30 Keynote Speakers Presentations I

Assoc. Prof.Dr. Vicky KATSONİ “E-Tourısm And The Fourth Industrıal Revolution”

Assoc. Prof. Dr. Mariana DODOUROVA “Service Innovation”

14.30- 14.45 Coffee Break

14.45- 16.00 Keynote Speakers Presentations II

Assoc. Prof. Dr. Mehriban İMANOVA- "Azerbaycan Sanayisinin Gelişmesinde Sanayi Politikasinin Rolü"

Dr. Małgorzata WOŹNIEWICZ-DOBRZYŃSKA: "Can Squash Affect The Development Of A Hotel Business?"

16.00- 16.15 Coffee Break

 19 Haziran 2019-16.15-17.30 

Ekonomi Oturumu (Kadı Burhanettin Salonu)

Sessions I OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. MEHMET KARATAŞ

The Effect of Positive Discrimination Toward Woman on Entrepreneurial Intent

Onur GÜLEÇ - Mine HALİS

AB Ülkelerinde Enerji Verimliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eşbütünleşme Analizi 

Özgür KOÇBULUT - Saffet AKDAĞ

Last Ten Years Of Life Satisfaction In Turkey Happiness Level.

Serap BOLAYIR

Sustainable Development Indicators And Turkey Sustainable Development. 

Serap BOLAYIR

Kriptoparalara Yönelik Doğru Bilinen Yanlışlar: Insanların Kriptoparalara Yönelik Algılarına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma 

Kürşad ÖZKAYNAR- Seda GÖKDEMİR EKİCİ- Tarık YOLCU - Remzi ALTUNIŞIK

 

Muhasebe ve Finans Oturumu (Ergün Göze Salonu)

Sessions II OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. SAMİ KARACAN

KOBİ’lerin Finansal Sorunları Ve Çözüm Önerileri: Elâzığ İlinde Faaliyet Gösteren KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma 

Murat KATI

Banka Finansal Risklerinin Banka Karlılığına Etkisi 

Meryem ÖNCÜL - Zekai ŞENOL - Muhammed Said ALICI

Effect Of Sovereign Default Swaps On Bank Credit Volume: Application To Turkey CDS. 

Esengül SALİHOĞLU - Esra KANGAL


An Analysis Of Financial Performance Of Participation Banks Operating In Turkey Through Gray Relationship Analysis Financial Performance. 

Özcan Işık

Decentralized Digital Currencies and Current Monetary System in Turkey: A Study on Bitcoin

 

Suat OKTAR- Esengül SALİHOĞLU

Turizm İşletmeciliği Oturumu (Cem Aşkun Salonu)

Sessions III OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. MUHARREM TUNA

Konaklama İşletmelerinin Online Satış Kanallarındaki Fiyat Eşitsizliği Çözümü: CRS Travelbook Örneği

Murat TOKER - Şükran KARACA

 

Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Bakış Açısından Bir Girişimcilik Alanı Olarak Kırsal Turizm 

Esen ORUÇ- ESRA KAPLAN

Sivas’ta Faaliyet Gösteren 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Yenilik Yönetimi Üzerine Bir Araştırma 

Alper Yusuf BAŞTÜRK-Mustafa IŞKIN

Fotoğraftan Yayılan Lavanta Kokusu: Sosyal Medyanın Destinasyon İmajına Etkisi 

Samet ÇEVİK - Semih SARIİPEK

Turizm fakültesi Öğrencilerinin Turizmde Kariyer Yapma İsteğini Etkileyen Faktörler: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği 

Mustafa Sandıkçı, Arş. Gör. Ali Kabakulak, Arş. Gör. Asilhan Semih Mutlu

İnsan Kaynakları Yönetimi Oturumu (Sergi Salonu)

Sessions IV OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. AYŞEHAN ÇAKICI

Çalişma Hayatinda Kadinin Eşitlik Mücadelesi 

Banu ÖZBUCAK ALBAR

Human Capital: A Comparison In APEC Countries 

Kıvanç Halil ARIÇ- Bünyamin DEMİRGİL

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Yönetim İnovasyonuna Etkisinde Dinamik Yeteneklerin Rolü: Bir Model Önerisi 

Serdar BOZKURT - Yasin ÖZDEMİR

Firma Düzeyinde İşgücü Piyasası Uygulamasının Avantajları Ve Dezavantajları 

Mehmet Saim AŞÇI

Y Kuşağinin Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Meslek Seçimlerine Etkisi 

Gönül Konakay- Nurcan GÜNCE- Arzu YÜCE

17.30- 17.45 Coffee Break

19 Haziran 2019-17.45- 19.00 

Muhasebe ve Finans Oturumu (Kadı Burhanettin Salonu)

Sessions V OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. HAKAN KOÇ

The Relationship Between Firm Size And Profitability Indicators In Turkish Insurance Sector 

Yusuf AKGÜL - Fuat ÇAMLIBEL

Internal Factors Affecting The Profitability Of Non-Life Insurance Companies In Turkey Non-Life Insurance Companies. 

İLKAY NOYAN YALMAN - İlker DURGUT

Afet yönetimi; Türkiye’deki Afetlerde Kriz Yönetiminin Lojistik Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi.

Erdal KILIÇ

Relationship Between Financial Performance And Stock Return: An Examination On ISE Transportation And Communication Sector Financial Performance. 

YÜKSEL AYDIN

The Concept Of Operational Auditing And The Importance Of The Operational Audit: A Research On The Managers Of The Energy Audit

Ali CEM GÜNEŞ - Mine HALİS - Ayşe GÜNSEL

 

Turizm Oturumu (Ergün Göze Salonu)

Sessions VI OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ÇELİL ÇAKICI

Turizmde Markalaşma Hedefi Doğrultusunda Sivas Şehrinin Tarihi Turistik Çekicilikleri         

Mehmet ZAMAN, Salih BİRİNCİ, Aykut CAMCI

Konaklama İşletmelerinde Verilen Hizmetlerin Online Yorumlara Göre İncelenmesi : Sivas Örneği

Murat TOKER - Şükran KARACA

Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Artırılmış Gerçeklik (AR) Ve Sanal Gerçeklik (VR) Uygulamalarına Karşı Görüşlerine Yönelik Bir Değerlendirme 

SARP TAHSİN KUMLU - Şeyda KAYA - Emrah ÖZKUL

Measurement Of Financial Ratios Of İnsurance Companies Traded In Borsa İstanbul By Grey Relational Analysis Method 

Yusuf AKGÜL


 

Gastronomi Oturumu (Cem Aşkun Salonu)

Sessions VII OTURUM BAŞKANI: DOÇ.DR. SAİME KÜÇÜKKÖMÜRLER

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi 

Cihan CANBOLAT-Dr.Öğr.Üyesi Melek

Biogas Production Using Food Waste: Example Of Campus Food Waste Management

Meltem SARIOĞLU CEBECI

Turistlerin Otel Tercihinde Otel Menülerinde Yeralan Yerel Yemek Türü Ve Çeşitliliğinin Yeri Ve Önemi: Gaziantep Örneği 

Esra ÖZKAN ÖNEM - Meral YILMAZ

Türk Mutfağında Umumi Lezzetler (Tatlar) 

Ümit Can KAYA - Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER

Moleküler Gastronomi Uygulamalarında Lesitin 

Aybuke CEYHUN SEZGIN- İlkay ELMACI

 Örgütsel Davranış Oturumu (Sergi Salonu)

Sessions VIII OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. SERDAR BOZKURT

Does Burnout Affect Jop Satisfaction?: A Field Research 

Y. Sonay YILMAZ - İsmail BAKAN

Using Cognitive And Non-Cognitive Factor To Explore Food Waste Behaviour In Hospitality Management Students. Bangkok. Thailand 

Sumeth Junsuthonpoj

The Effect Of Stress On Intrinsic And Extrinsic Motivation: A Field Study 

Y. Sonay YILMAZ - İsmail BAKAN

The Relationship Between The Levels Of Personal Characteristicts. 

Haluk Tanrıverdi - Alp Serkan ÖNER

Personnel Selection With SWARA And MOOSRA Methods 

Alptekin Ulutaş - Duygu Çelik

19.00-23.00 Dinner

20 June 2019, Thursday 

08:00 Mihmandar Otelden Hareket

10:30 Divriği Ulu Camii

12:30 Yemek

14:00-14:45 Seminar: Doç.Dr. Ayşe GÜNSEL “Structural Equation Modeling” 

20 Haziran 2019-10:00-11:30

 “Kadı Burhanettin Salonu ”

Sessions IX OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. MERAL YILMAZ

İpek Yolu Üzerinde Bulunan Türkistan Turizminin Geliştirilmesi Turizm.

Aktolkin Abubakirova - Aziza Syzdykova


Evaluation Of Eco Tourism Potential Of Igdir City 

Gülşen Bayat- Mete Türkoğlu

Effects Of Recreational Tourism Activities On Preserved Landscapes: The Case Of Suuçtu

Aysun Çelik Çanga- Huriye ÇALIŞKAN

Mevsimlik Törenlerin Turizme Etkisi Ve Türk Yeni Yılı Kutlaması 

Deniz BEYAZ

“Ergün Göze Salonu”

Sessions X OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. EMRAH ÖZKUL

Yavaş Şehirlerde Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği: Taraklı İlçesindeki Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler 

Semih SARIİPEK - Samet ÇEVİK

Sivas/Divriği İlçesinin Mutfak Kültürü 

Aybuke CEYHUN SEZGIN- Murat Sönmez

Thermal Tourism As An Example Of Health Tourism: Reviewing Its Place On The Turkish Health Tourism With Different Aspects 

Haluk Tanrıverdi - Tayfun Taner DORUK

Evaluation Of Health Tourism Capacity Of Tuzluca Salt Cave 

Gülşen Bayat

 “Ergün Göze Salonu, Sağlık Turizmi Özel Oturumu ”

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. AYSUN ÇELİK ÇANGA

 Sessions XI

A Research For Determinatıon Health Tourısm Potential In Kocaeli Province 

Seher Çimen - Tülay POLAT ÜZÜMCÜ

Sağlık Turizminde Sağlıklı Yaşam Merkezleri: Detoks Oteller 

Tülay Polat ÜZÜMCÜ - Ömür ALYAKUT - Funda GÜNDAĞ

The Evaluation Of The Sivas Kangal Hot Spring Perceptions Of Psoriasis Patients

Erkan SAĞLIK - Nurperihan Tosun - Mustafa TOSUN

Sivas’ın Medikal Turizm Potansiyeli: Hekimlerin Bakış Açısının Değerlendirilmesi 

Sevinç ASLAN - Nurperihan Tosun

16:00-16:15 Coffee Break

16:15 Kangal Balıklı Kaplıcaya hareket

17:30-19:00 Balıklı Kaplıca Ziyaret ve Deneyimi

19:30 Akşam Yemeği

21:00 Sivas'a hareket

 21 June 2019, Friday

21 Haziran 2019-09.00-10.30

Gastronomi Oturumu (Kadı Burhanettin Salonu)

Sessions XII OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. AYBÜKE CEYHUN SEZGİN

Beslenme Arkeolojisi: Günümüz Sivas Yemeklerinde Geçmişin İzleri 

Funda Şensoy – Münire Daşdan

Sivas İlinin Endemik Bitkilerinden Yeni Reçeteler Oluşturarak Sivasin Gastronomik Çekiciliğini Artirmak 

Meral YILMAZ -Esra ÖZKAN ÖNEM

SWOT Analysis Of Trabzon Province In Terms Of Gastronomy Tourism

Mehmet Kasap - Halil AKMEŞE - Ahmet BÜYÜKŞALVARCI - Ümit SORMAZ

Attitudes Of Tourism Companies About The Usage Of Organic Food: Example Of Gaziantep Province

ZAFER BARIŞ

Türkiye’nin Gastronomi Turizmi Açısından Köfte Kavramı 

Elif Zeynep Özer - Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Turizme Kazandırılması: Coğrafi İşaretli Ürünlerle Bodrum-Minik Şefler Festivali

Funda ŞENSOY- Ayfer ÖZMEN - Seher ÇİMEN

Muhasebe ve Finans Oturum (Sergi Salonu)

Sessions XIII OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. MEHMET ŞÜKRÜ AKDOĞAN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Gözüyle 5024 Sayılı Kanun Gereği Enflasyon Düzeltmesi (Muhasebesi) Uygulamasının Gerekliliği Üzerine Kocaeli’nde Nitel Bir Çalışma

Gül SEFIT

Türkiye’de ve Dünya’da Adli Muhasebenin Yeri Ve Önemi 

Burhan ERDOĞAN

Tahakkuk Zamanaşımında Özellikli Durumlar 

Baki YEGEN

Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirlerin Finansal Bilgi Ve Algı Düzeylerinin Test Edilmesi: Sivas İli Örneği 

Selahattin KOÇ-  Deniz ÇUBUKLU - Uğur ÇAYKARA

Sivas’ta Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinin Rekabet Gücü Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma 

Hilal Erturhan IŞKIN

Turizm Oturumu (Ergün Göze Salonu)

Sessions XIV OTURUM BAŞKANI: DOÇ.DR HÜSEYİN ÇEKEN

Relationship Between Education And Tourism 

Gulnara Rizakhojayeva

Evaluation of the Quality Of Service of Food And Beverage Enterprises In Trabzon By University Students 

Mehmet Kasap - Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Environmental Accounting Of Social Responsibility Principle And Relationship Between Tourism

SAMİ KARACAN

Sivas’ta Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Tripadvisor Yorumlarına Yönelik Yönetimi Nitel Bir Analiz

Yusuf Alper BAŞTÜRK - Mustafa IŞKIN

Adana Portakal Çiçeği Karnavalına Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi 

ALİ KABAKULAK - Mustafa SANDIKÇI - Asilhan Semih MUTLU


Örgütsel Davranış Oturumu (Cem Aşkun Salonu)

Sessions XV OTURUM BAŞKANI: DOÇ.DR. AYŞE GÜNSEL

A Study On The Self-Recognition Levels Of Students Receiving Tourism Management Tourism. Johari Window. 

Fadile Zeynep Ercan - Haluk TANRIVERDİ - Berna PALA

Impact Of Organizational Stress On Exhaustion: A Research On Private Security Officers In Sivas Organizational Stress.

Berrin FİLİZÖZ - Leyla SARMAN

An Investigation Of Organization Cultures Of Audit Firms 

Serdar BOZKURT - Sadiye OKTAY - Kübra YAZICI

Enhancing Work Engagement And Extra Role Performance Through Workplace Sprituality: 

A Field Research In Service Sector

Elif BAYKAL

Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin Etik Dışı Davranışların İfşasına (Whistleblowing) Etkisini Araştırmaya Yönelik Bir Uygulama 

Gülnaz KILIÇ ÖZKAYNAR - M.SADIK ÖNCÜL- Kürşad ÖZKAYNAR

10.30-12.00 Seminar: Doç.Dr. Serdar BOZKURT “Basic Principles Of Scale Development” 

12.00-13.30 Lunch

21 Haziran 2019-13.30-15.00 

“Sancak Turizmi, İşletmeciliği ve Ekonomisi Özel Oturumu ”

(Kadı Burhanettin Salonu)

OTURUM BAŞKANI: PROF.DR. HALUK TANRIVERDİ


Amel DEDEIC-National Tourism Organisation of Montenegro

Haris GEGİÇ- Direktor Of Tourism For Sandzak, Republic of Serbia

Damir Gruda Coordinator Of The Sandzak Develeopment Project 

Kemal Alcan, Girişimci-The Sandzak Develeopment Project 

Mustafa Baltic, Deputy Mayor of Sjenica- Sandzak

 

Strategic Tourism Management Of Sandzak Region 

Haluk TANRIVERDİ–Kemal ERGAN-Tülay POLAT ÜZÜMCÜ–Ömür ALYAKUT- Ersin UĞURKAN

Sancak Bölgesinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Türk Turistler Açısından Analizi

Ersin UĞURKAN

15.00-15.15 Coffee Break

21 Haziran 2019-15.15- 16.30

 

Örgütsel Davranış Oturumu (Kadı Burhanettin Salonu)

Sessions XVI OTURUM BAŞKANI: Assoc. Prof. Dr. Marianna  DODOUROVA

Ankara İlinde Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyi 

Cihan CANBOLATErcan YAVUZ - Mustafa AKSOY

İşyeri Çevre Faktörlerinin Çalışanlar Üzerine Etkileri 

Banu ÖZBUCAK ALBAR

Farklılıkların Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Çekicilik ve Örgütsel Yabancılaşma ile İlişkisi Farklılıkların Yönetimi. 

Berrin FİLİZÖZ- Hüsna ALAT

Liderlik Tarzlarının. Kurumsal Girişimcilik ve Örgütsel Performansa Etkisinde Ulusal Kültürün Düzenleyici Rolüne Yönelik Bir Model Önerisi 

Serdar BOZKURT – Birol BAYSAK

Blockchain Teknolojisi ve Denizcilikte Kullanimi 

 

Muhammed BAMYACI- Emre NERGİS

 Turizm Oturumu

Sessions XVII OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ONUR GÜLBAHAR (Ergün Göze Salonu)

An Analysis Of Financial Performance Of Tourism Firms That Are Quoted At Borsa Istanbul By ENTROPY Based ARAS And TOPSIS Methods       Tourism Firms. 

Ilker       Durgut -  İlkay NOYAN YALMAN

Investigation of the Relationships Between Personality Characteristics, Emotional Intelligence, Career Adaptation Ability and Willing to Make a Career in Tourism: A Research on Students who studied Tourism Management at Istanbul University

Berna Pala - Haluk TANRIVERDİ - Arif YILMAZ - Fadile Zeynep ERCAN

Use Of Activity Based Costing Method In Tourism Business 

SAMİ KARACAN

The Prediction Of Turkish Foreign Demand Tourism 

Adem TÜZEMEN -Mehmet Erdoğan BAĞ

An Analysis Of Financial Performance Of Tourism Firms That Are Quoted At Borsa Istanbul By ENTROPY Based ARAS And TOPSIS Methods Tourism Firms. 

Ilker Durgut - İlkay NOYAN YALMAN

Evaluation Of European Union Countries In Terms Of Tourism With Multi Criteria Decision Making Methods             

Engin     KARAKIŞ

Muhasebe ve Finans Oturumu(Cem Aşkun Salonu)

Sessions XVIII OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. BAHAR TANER 

Kemoterapi İlaçlarının Hazırlanmasında Manuel Sistem İle Otomatik/Robotik Sistem Kullanılmasının Hasta Başı Birim Maliyetler Açısından Karşılaştırılması 

Ayşe SARI - Enis BAHA BİÇER

Diş Tedavisinde Kalite Maliyetleri: Bir Diş Hekimliği Fakültesi Örneği 

Serpil Kaya - Enis Baha BİÇER

Bistro Tarzı İşletmelerde Stok Kontrol Süreçlerinin İyileştirilmesi 

Adem Tüzemen- Selim ÇAM – Murat Fatih TUNA

Helal Tedarik Zinciri Yönetiminde İzlenebilirlik: IOT ve Blockchain 

MUHAMMED BAMYACI - Zeynep Vildan CAN

Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Algılanan Hizmet Kalitesi Ve Müşteri Memnuniyeti Üzerinde Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Etkisini Belirlemek 

Ayşe Sarı - Derya Fatma BİÇER

Sağlık Alanı Oturumu (Sergi Salonu)

Sessions XIX OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ESİN KARACAN

Violence In Health: Use Of Conflict Management Styles To Prevent Violence. 

Gamze Kağan - Ayşe GÜNSEL

Sağlıkta Akreditasyona İlişkin Algıların Hasta Güvenliği Tutumuna Etkisi 

Enis Baha BİÇER- Nurperihan TOSUN - Abdullah Mısırlıoğlu - Burak SAYAR

Ben de Mutlu Olmak İstiyorum, Farkında mısın? (Turizmde Otizm Örneği)

Tuğçe YILDIRIM - Bilsen BİLGİLİ

İşgörenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Örneği 

Hilal Erturhan IŞKIN - Berrin FİLİZÖZ

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına  Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Nurcan GÜNCE - Gönül KONAKAY -  ARZU YÜCE

The Effect Of Organizational Democracy On Organizational Commitment An Application In Health Institutions Organizational Democracy. 

Ümit NALDÖKEN- Gönül LİMONCU

16.30- 16.45 Coffee Break

21 Haziran 2019-16.45- 18.00 

 

Muhasebe ve Finans Oturumu (Kadı Burhanettin Salonu)

Sessions XX OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Sibel ERKAL

Evaluation Of Financial Performance Of Turkish Development And Investment Banking Sector Employing Entropy Based Aras Approach 

YÜKSEL AYDIN

The Relationship Between Capital Structure Decisions And Profitability: A Research On Borsa İstanbul Tourism Firms 

Özcan Işık

Otellerde Çalışan Ev İdaresi Personeline Yönelik Performans Değerlendirme Uygulamalarına Genel Bir Bakış 

Leyla ATEŞOĞLU - Sibel ERKAL

Financial Performance Analysis Of BIST Tourism Companies With Gray Relationship Analysis 

Yüksel AYDIN

Description Of BIST 50 Via Volatility Models And Sector-Based Variables 

Vilda Purutçuoğlu

 

Ekonomi Oturumu (Ergün Göze Salonu)

Sessions XXI OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. MEHRİBAN IMANOVA

Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir Ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme

Mücella BURSAL - Mehtap BULUT DENİZ - Şerife GÖÇER

Dilemma On International Trade: Trade Wars 

Kıvanç Halil ARIÇ

The Role Of Industrial Policy In The Development Of Azerbaijan Industry 

Mehriban IMANOVA

Çarktaki Takoz: Hile 

Burhan ERDOĞAN

Küresel Krizler Ve Denetim 

Burhan ERDOĞAN – Zekai ŞENOL

 

Pazarlama ve Etik Oturumu(Cem Aşkun Salonu)

Sessions XXII OTURUM BAŞKANI: DOÇ.DR. GÖNÜL KONAKAY

Loyalty In Sports Marketing 

Murad KHUDIYEV

Brand Loyalty In Professional Sports 

Murad KHUDIYEV

Use of Sustainability Marketing in Tourism Industry: An Analysis of Companies Listed in Borsa Istanbul Equity Market 

Şebnem Özdemir

Gendered Marketing

Şebnem Özdemir

Dini Değerlerin İle Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bireysel Emeklilik Sistemi Üzerine Sivas İlinde Bir Uygulama 

İbrahim YEMEZ - M.Şükrü AKDOĞAN

Pazarlama Oturumu (Sergi Salonu)

Sessions XXIII OTURUM BAŞKANI: DOÇ.DR. ERKAN SAĞLIK

Üniversite Öğrencilerinin Mobil Uygulama İndirme Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Mobil Uygulama.             

İbrahim YEMEZ -  Sait BARDAKÇI

 

Sosyal Medya Kullanımının Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin Tespit Edilmesi 

Tuğba KÖYSÜREN - Banu Külter DEMİRGÜNEŞ

Hizmet Pazarlamasının Müşteri Algısı Kapsamında Değerlendirilerek Bistrolarda Müşteri Deneyimlerinin Ölçülmesi 

Murat FATIH TUNA - Selim ÇAM

Helal Tedarik Zinciri Yönetimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Literatür Araştırması

Muhammed BAMYACI - Zeynep Vildan CAN

Tourism Specialist`s Ethics          

Furkat   Kabulov – Gulnara Rizakhojayeva

 

18.00-19.00 Congress Evaulations

19.00- 23.00 Gala Dinner and Awards and Participation Certificate Presentation

 22 June 2019, Saturday

10.00 Check out

10.00- 14.00 Sivas city tour

Other Conferences