3rd International Congress on
Tourism, Economic and
Business Sciences
3rd International Congress on
Tourism, Economic and
Business Sciences
3rd International Congress on
Tourism, Economic and
Business Sciences
3rd International Congress on
Tourism,Economic and
Business Sciences
3rd International Congress on
Tourism,Economic and
Business Sciences

Publication of Papers

Publication of Papers

If requested by the authors, the research will be published as an article in the "International Journal on Tourism, Economic and Business Sciences (http://dergipark.gov.tr/ijtebs) and http://dergipark.gov.tr/irtadjournal which is after being subjected to necessary scientific evaluations.  Turkish and English presentations will be made at the congress.


Bildirilerin Yayınlanması

Kongremizde sunulan sözlü bildiri ve poster özetleri, Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi (www.ictebs.org) İngilizce olarak basılacak olup, yazarlar tarafından talep edilmesi durumunda, gerekli bilimsel değerlendirmelere tabi tutulduktan sonra yayın şartlarını sağlayan araştırmalar, “International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences- IJTEBS” dergisinde makale olarak  yayınlanabilecektir. Kongremizde Türkçe ve İngilizce sunum yapılabilecektir.

Other Conferences