Important Dates

Important Dates

Abstract Submission Deadline

September 14th, 2022

Announcement of Accepted Summaries

September 30th, 2022

Submission of Full Text of the Paper

Nov 7th, 2022

Announcement of Accepted Full Text Communiqués

Nov 28th, 2022


Deadline for registration

October 17th, 2022

Congress Date

October 20-22, 2022

5th International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences

Register

ANNOUNCEMENTS


ICTEBS 2022 PROCEEDINGS

The 5th International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, being held nationally and internationally every year in cooperation with Kocaeli University and Beykoz University, was held on 20-22 October 2022, hosted by Kocaeli University Kartepe Tourism Vocational School at the Dedeman Hotel in Kartepe District. “The Special Session of Commemoration of Prof. Dr. Irfan ARIKAN” , dedicated to him, was held at The 5th International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences who was the founding president of this congress and passed away last year.

Scientists and industry representatives from 16 different countries and 36 different universities attended the congress online and face-to-face. 51 papers have been accepted by participating scientists from many disciplines, especially from tourism, economics and business sciences. 51 abstract texts and 13 full texts of the papers presented at the congress, attended by 7 keynote speakers being doyens in their fields of science were published in this congress booklet. Of the abstracts published in this booklet, 24 of them are Turkish scientists and 27 of them are foreign scientists, 53% of them are foreign publications and the congress has achieved the status of INTERNATIONAL CONGRESS in its fifth year within the framework of the conditions sought in some metrics. The 10 papers published as abstract text in the congress booklet were included in the publication evaluation process in journals with International Field Index directed by the Congress Organizing Committee.

We would like to thank all the participants, especially Kocaeli University Rectorate, Kocaeli Metropolitan Municipality Presidency, Kartepe Municipality Presidency, Kocaeli Chamber of Commerce Presidency for their support in the organization of the 5th International Congress on Tourism Economy and Business Sciences.


ONLINE LINKS

MS TEAMS LINK

 

Official Opening of the Congress and in Memory of Prof.Dr. Irfan ARIKAN: https://tinyurl.com/yu6uxbff

Meeting ID : 317 194 049 440

Password: R6XDgs

---------------------------------------------------------------------

 Invited Presentation - I (20 Oct) (Prof. Dr. Vicky KATSONI & Prof. Dr. Kultay ADILOVA  13.45-14.45) : https://tinyurl.com/4epyrc7k

Meeting ID: 321 028 324 576

Password: EHuuyZ

---------------------------------------------------------------------

Session II : https://tinyurl.com/5edn4yev

Meeting ID: 343 639 404 791

Password: XVFMSj

---------------------------------------------------------------------

Session IV: https://tinyurl.com/3zjmhkv6

Meeting ID: 352 257 474 953

Password: awnBMp

---------------------------------------------------------------------

Invited Presentation - II (20 Oct)

(Prof. Dr. M. Michael HALL & Prof. Dr. Mark CAMILLERI & Prof. Dr. Ulrike GRETZEL / 18.00-19.30) : https://tinyurl.com/3dx26fy7

Meeting ID: 340 586 083 05

Password: yUtQgj

---------------------------------------------------------------------

Session VI: https://tinyurl.com/2p9syuc8

Meeting ID : 389 083 516 299

Password: kycgcN

---------------------------------------------------------------------

Session VII: https://tinyurl.com/yy2mt2fc

Meeting ID : 393 843 236 220

Password: ozVUZH

---------------------------------------------------------------------

Session X: https://tinyurl.com/2zywbvxa

Meeting ID : 389 270 852 416

Password: kzxcQj

---------------------------------------------------------------------

SEMINAR (21 Oct) (Prof. Dr. Ayşe GUNSEL & Assoc.Prof. Dr. Serdar Bozkurt / 15.00-16.30) : https://tinyurl.com/2tbsh725

Meeting ID : 382 537 268 75

Password: XU4U7r

---------------------------------------------------------------------

Invited Presentation - III (21 Oct) (Prof. Dr. Leszek BUTOWSKI & Prof. Dr. Daba CHOWDHURY / 16.45-18.00) : https://tinyurl.com/v3vb24en

Meeting ID : 378 331 111 869

Password: aET48a

 


Congress program


Education Programs

Structural Equation Modelling training with AMOS used in social sciences in the education department of V. ICTEBS, which will be held on 20-22 October 2022,    will be given by Prof.Dr.Ayşe GÜNSEL and Assoc.Prof.Dr. Serdar BOZKURT.

The training will be face-to-face and free of charge.


In Memory of Prof. Dr. IRFAN ARIKANV. ICTEBS 20-22 Ekim 2022

Prof. Dr. İrfan ARIKAN anısına


I. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi (International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences- ICTEBS) ilk kez 2017 yılında Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi, Kocaeli Üniversitesi, Tetova Üniversitesi ve FH Krems University işbirliğinde 01-05 Kasım 2017 tarihlerinde Üsküp/Makedonya’da sayın hocamız Prof. Dr. İrfan ARIKAN başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

II. ICTEBS 04-07 Ekim 2018 tarihlerinde Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi, Kocaeli Üniversitesi, Avusturya Krems Üniversitesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde sayın hocamız Prof. Dr. İrfan ARIKAN başkanlığında Kocaeli Kartepe’de yapılmıştır.  

III. ICTEBS Anatolia Sciences Akademi, Kocaeli Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Kartepe Belediyesi’nin katkılarıyla 20-22 Haziran 2019 tarihlerinde sayın hocamız Prof. Dr. Suavi AHİPAŞAOĞLU başkanlığında Sivas’ta gerçekleştirilmiştir.

IV. ICTEBS Anatolia Science Akademi, Beykoz Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde çevrimiçi olarak Beykoz Üniversitesi yönetiminde sayın hocamız Prof. Dr. Baki AKSU başkanlığında gerçekleşmiştir.  

V. ICTEBS 20-22 Ekim 2022 tarihlerinde, Anatolia Sciences Akademi, Beykoz Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde hibrit olarak, Kocaeli Üniversitesi yönetiminde Kocaeli’nde sayın hocamız Prof. Dr. Suavi AHİPAŞAOĞLU başkanlığında yapılacaktır.

ICTEBS 2022 kongresi kurucu başkanımız, kıymetli bilim insanı duayen hocamız sayın Prof. Dr. İrfan ARIKAN anısına yapılacaktır.

Kongrede sunulan sözlü bildiri ve poster özetleri, Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi (www.ictebs.org) özet/tam metin kitapçığında basılacak olup, yazarlar tarafından talep edilmesi durumunda, dergi hakem heyetlerinin kör hakem yöntemi ile yapacakları bilimsel değerlendirmelerden sonra, muhatap yazarın arzusuna göre Beykoz Akademi Dergisi veya IJTEBS dergilerine yayınlanmak üzere yönlendirilecektir.

ICTEBS’in amacı; turizm, işletme ve ekonomi ile ilgili konularda çalışan akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirerek, bilimsel paylaşım ve tartışmalara ortam oluşturmak, akademik çevre ile tanışma ve etkileşimde bulunma olanağı sunmaktır. ICTEBS, Turizm, İşletme, Ekonomi ve ilgili alanlarda araştırma yapan araştırmacı ve öğrencilere açıktır.

Sizleri 20-22 Ekim 2022 tarihlerinde Kartepe/Kocaeli’nde görmekten onur duyacağız.

 

Prof. Dr. Suavi AHİPAŞAOĞLU

KONGRE ONURSAL BAŞKANI

 

Doç. Dr. Bilsen BİLGİLİ

KONGRE 2022 BAŞKANI